agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-unsplash

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Quiks heeft een belangrijke functie binnen de voedselketen in Nederland en daarbuiten. Met elkaar mogen wij zorg dragen voor voldoende en veilig consumeerbare aardappelen en aardappelproducten. Bedrijven zoals Quiks vallen binnen de “vitale sector’’ en onze beroepsuitoefening is hierbij cruciaal. Quiks heeft steeds strenge maatregelen toegepast om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze zijn altijd conform richtlijnen van de GGD en het RIVM. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en afnemers staan voorop. Klanten hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken dat bestellingen niet kunnen worden geleverd. Van tekorten is op dit moment geen sprake.

Vanzelfsprekend volgen wij het beleid van de overheid en de RIVM-adviezen. Binnen Quiks is op alle vestigingen de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) aangevuld met het oog op COVID-19 risico’s. Quiks voert actief gezondheidscontroles uit bij binnenkomst op alle locaties. Hierbij krijgt iedere medewerker, bezoeker en controleur een korte vragenlijst over de eigen gezondheid en welzijn. Iedere Quiks medewerker die ook maar milde symptomen vertoont die kunnen wijzen op een coronabesmetting, wordt uitgesloten van werkzaamheden en direct verzocht te gaan testen. Bij een positieve uitslag worden de nodige maatregelen getroffen.

Hierbij ontvangt u een update  inzake ons Coronabeleid en door ons genomen voorzorgsmaatregelen:

 1. Alle werkplekken zijn voor zover mogelijk ingericht op het werken op 1,5 meter afstand. Waar dit niet mogelijk is zijn aanvullende maatregelen genomen om het personeel te beschermen zoals het aanbrengen van schermen en/of verstrekken van mondkapjes;
 2. Medewerkers blijven in het gebouw van hun werkplek en bezoeken geen andere Quiks gebouwen tenzij hoogstnoodzakelijk en na toestemming van de directie;
 3. Nieuwe medewerkers wordt bij werving gevraagd of hij/zij de afgelopen weken griepverschijnselen of last van de luchtwegen heeft gehad;
 4. Alle medewerkers zijn aanvullend geïnstrueerd inzake maatregelen met betrekking tot persoonlijke hygiëne en hygiëne op de werkvloer;
 5. Alle medewerkers, zowel intern als de uitzendkrachten, zijn geïnstrueerd over wat te doen bij griepverschijnselen en klachten van de luchtwegen. Eventueel verzorgd Quiks een Covid test bij een extern laboratorium;
 6. Interne medewerkers zijn geïnstrueerd over hoe zij met deze meldingen om dienen te gaan;
 7. Externe bezoeken op al onze locaties (incl. kantoren) zijn de komende periode enkel met toestemming van de directie toegestaan. Afspraken dienen zoveel mogelijk telefonisch plaats te vinden;
 8. Chauffeurs die niet door onze eigen logistieke organisatie worden aangestuurd, dienen zich voor toegangsautorisatie te melden bij de receptie;
 9. Op al onze locaties wordt extra streng gecontroleerd op naleving van de hygiëneregels en schoonmaakdiensten zijn gevraagd aanvullende maatregelen te nemen om o.a. deurklinken, armleuningen en sanitair grondig te reinigen/desinfecteren;
 10. Op al onze locaties waaronder meldkantoren chauffeurs zijn extra desinfectiepunten voorzien om handen te ontsmetten;
 11. De slagbomen op onze terreinen zijn overdag gesloten voor (vracht)verkeer. Toegang wordt enkel verstrekt aan geautoriseerde en geregistreerde personen en vrachten. Ons personeel zal dit begeleiden;
 12. Externe chauffeurs mogen assisteren bij het laden en lossen, alleen als dit kan met 1,5 meter afstand.
 13. Externe chauffeurs mogen uitsluitend gebruik maken van het toilet bij de weegbrug. Medewerkers van Quiks mogen geen gebruik maken van dit toilet.
 14. Quiks- chauffeurs beschikken over hand-desinfectiemiddel en instructies voor optimale hygiëne;
 15. Ter begeleiding van deze maatregelen zijn instructies opgehangen;
 16. Buitendienstmedewerkers mogen enkel na toestemming en indien strikt noodzakelijk klanten bezoeken.

Ons Covid team blijft de situatie nauwgezet volgen, eventueel in overleg met de GGD. Wij hopen voor nu de juiste maatregelen voor dit moment te hebben genomen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte wanneer er verdere ontwikkelingen zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Privacy Statement