agence-producteurs-locaux-damien-kuhn-97729-unsplash

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Quik’s heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen om de risico’s van besmetting door het Corona-virus tot een minimum te beperken. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en afnemers staan voorop. Klanten hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken dat bestellingen niet kunnen worden geleverd. Van tekorten is op dit moment geen sprake.

Maatregelen
De maatregelen die Quik’s heeft genomen om de mogelijke risico’s in te dammen, zijn als volgt:

– Medewerkers die in 2020 zijn afgereisd naar een risicogebied melden dit bij hun leidinggevende;
– Nieuwe medewerkers wordt bij werving gevraagd of hij/zij de afgelopen weken griepverschijnselen of last van de luchtwegen heeft gehad;
– Alle medewerkers zijn aanvullend geïnstrueerd inzake maatregelen met betrekking tot persoonlijke hygiëne en hygiëne op de werkvloer;
– Alle medewerkers, zowel intern als de uitzendkrachten, zijn geïnstrueerd over wat te doen bij griepverschijnselen en klachten van de luchtwegen;
– Interne medewerkers zijn geïnstrueerd over hoe zij met deze meldingen om dienen te gaan;
– Externe bezoeken op al onze locaties (incl. kantoren) zijn de komende periode enkel met toestemming van de directie toegestaan. Afspraken dienen zoveel mogelijk telefonisch plaats te vinden;
– Chauffeurs die niet door onze eigen logistieke organisatie worden aangestuurd, dienen zich voor toegangsautorisatie te melden bij de receptie;
– Op al onze locaties wordt extra streng gecontroleerd op naleving van de hygiëneregels en schoonmaakdiensten zijn gevraagd aanvullende maatregelen te nemen om o.a. deurklinken, armleuningen en sanitair grondig te reinigen/desinfecteren;
– Op al onze locaties waaronder meldkantoren chauffeurs zijn extra desinfectiepunten voorzien om handen te ontsmetten;
– Toegangspoorten op onze terreinen zijn gesloten voor (vracht)verkeer. Toegang wordt enkel verstrekt aan geautoriseerde en geregistreerde personen en vrachten. De portier zal dit begeleiden;
– Externe chauffeurs mogen de bedrijfsruimten (expeditie, kantine, toiletten, e.d.) niet betreden. Onze medewerkers zullen lossen en laden;
– Externe chauffeurs mogen uitsluitend gebruik maken van het toilet bij de weegbrug. Medewerkers van Quiks mogen geen gebruik maken van dit toilet.
– Eigen chauffeurs ontvangen hand-desinfectiemiddel en instructies voor optimale hygiëne;
– Medewerkers werkzaam op onze locatie op Kronenburgpark komen niet meer op locatie Akkerseweg en vice versa;
– Ter begeleiding van deze maatregelen zijn instructies opgehangen;
– Buitendienstmedewerkers blijven binnen en zijn enkel telefonisch beschikbaar;

Vragen
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Privacy Statement